Patirtis

Advokatė Silva Balčiūnienė yra sukaupusi vertingą ir gausią patirtį:

 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant šalims skyrybų bylose bei kituose ginčuose, kylančiuose iš šeimos teisinių santykių;
 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių;
 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant ginčuose, kylančiuose iš daiktinių (nuosavybės) teisinių santykių – turto dalybos; naudojimosi tvarkos nustatymas; atidalinimas iš bendro turto ir pan.;
 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant viešųjų pirkimų bylose;
 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant ginčuose, kylančiuose iš draudimo teisinių santykių;
 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant tarptautinių pervežimų bylose;
 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant darbo teisės srityje;
 • rengiant įvairias sutartis, konsultuojant sutarčių sudarymo, pakeitimo, nutraukimo ir vykdymo klausimais, atstovaujant ginčuose, kylančiuose iš sutartinių (prievolinių) santykių, taip pat dėl ikisutartinių santykių pažeidimo;
 • administracinėse bylose;
 • konsultuojant, rengiant procesinius dokumentus bei atstovaujant sveikatos teisės srityje (advokatė Silva Balčiūnienė nuo 2003 iki 2018 m. teikė nuolatines teisines paslaugas VšĮ Radviliškio ligoninei, specializavosi bylose (civilinėse ir baudžiamose) susijusiose su pacientams padarytos žalos atlyginimu bei dėl to kylančia medikų atsakomybe);
 • baudžiamosiose bylose (ypač autoįvykių bylose, bylose dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, taip pat bylose dėl nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis) dalyvaujant ir kaip gynėja, ir kaip nukentėjusiosios šalies atstovė.