VERTYBĖS

Savo darbe advokatė Silva Balčiūnienė vadovaujasi šiomis vertybėmis ir principais: profesionalumas, sąžiningumas, kliento ir advokato tarpusavio pagarba ir pasitikėjimas, konfidencialumas.